Coachingin hyödyt valmennettavalle
 • Vuorovaikutustaidot ja kyky työskennellä tiimissä kehittyvät
 • Tunneäly kehittyy
 • Omat vahvuudet kehittyvät ja kirkastuvat
 • Ajattelu- ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät
 • Oma rooli selkeytyy ja työntekoon tulee lisää mielekkyyttä
 • Työssä jaksaminen paranee
 • Omaa potentiaalia saadaan enemmän käyttöön työssä

Kaikki yllämainitut ovat aidon tuottavuuden ja pitkäkestoisen henkilöstön kehittämisen kulmakiviä. Coaching ei tarjoa nopeita temppuja tai kikkoja henkilöstön kehittämisessä. Coaching on pitkäjänteistä ja tehokasta kehittämistyöskentelyä yksilön tarpeiden mukaan.

I absolutely believe that people, unless coached, never reach their maximum capabilities.
– Bob Nardelli, CEO, Home Depot

Coachingin hyödyt organisaatiolle
 • Valmennettava kehittyy tiimityöskentelijänä ja johtajana
 • Valmennettava tuo organisaatioon parempia yhteistyötaitoja ja siten tuloksekkaamman työskentelyn kulttuuria
 • Valmentava potentiaalia ja vahvuuksia hyödyntävä kulttuuri kehittyy
 • Valmennettava kokee arvostusta työnantajan taholta saadessaan coachingia. Tämä tukee suurempaa sitoutumista organisaatioon.
 • Coaching on kokonaisvaltaista kehittymistä ja se voidaan rakentaa tukemaan mm.:
  ­- Roolimuutosta
  ­- Koulutusinvestointia (opitun käytäntöön siirtäminen)
  ­- Käynnissä olevia muutos- tai kehittämishankkeita

  Organisaation kulttuuri on aivan keskeisessä asemassa ihmisten tuottavuuden ja potentiaalin esiintuomisessa. Kulttuuri rakentuu ihmisten toiminnasta arjessa. Tämä arjen vuorovaikutus on se pelikenttä jossa voitot ja häviöt rakennetaan tavalla, johon eivät kiiltävät powerpointit ja juhlapuheet riitä.

  Culture eats strategy for breakfast.