Captain of Your Career on uravalmennus pienryhmille (8-10 henkeä) ja se toteutetaan siten, että osallistujat :

 1. Syventävät itsetuntemustaan
 2. Tulevat tietoisemmiksi vahvuuksistaan
 3. Laativat työelämän tavoitekartan, johon he kirjaavat:
  • tavoitteensa työlleen
  • lyhyen ja pitkän tähtäimen strategiat tavoitteidensa saavuttamiseen
 4. Saavat eväitä oman työelämänsä kehittämiseen pitkällä tähtäimellä

Valmennuksen pilotti tehtiin yritystoteutuksena 2009 ja hyvien kokemusten myötä 2010 tehtiin viisi toteutusta lisää. Syyskuussa 2011 käynnistyi kymmenes Captain of Your Career -ryhmä.

Ruori ja kompassi

Tässä kahdesta näkökulmasta osallistujien ajatuksia CYC-valmennuksesta

10 OSALLISTUJIEN AJATUSTA SIITÄ MIHIN TILANTEESEEN VALMENNUS SOPII:

 • Niille, jotka haluavat kehittää itseään ja löytää itsestään jotain uutta.
 • Kaikille uransa tulevaisuuden kanssa painiville – varsinkin “paikalleen jämähtäneille”.
 • On hyödyllistä aika ajoin löytää menetelmiä ja tapoja, joilla voi kehittyä.
 • Jos on tehnyt pitkään tiettyä roolia ja haluaa tuulettaa ajatuksiaan.
 • Kaikille tämä on hyvä.
 • Ihmiselle, joka ei ole motivoitunut työhönsä. Valmennuksen avulla pääsee löytämään/etsimään motivaationlähteitä elämäänsä.
 • Valmennus saa ihmisen pysähtymään hetkeksi ja ajattelemaan.
 • Oikeastaan kaikille, jotka miettivät mitä haluavat elämässä ja työssä.
 • Kaikille, syystä että käsitellyt asiat ovat yleispäteviä malleja alalle kuin alalle ja tilanteeseen kuin tilanteeseen.
 • Kun omat työkalut eivät ole riittävät oman tahtotilan selvittämiseen ja tarvitsee sen pienen oivalluksen/liikautuksen, josta tulee ajanmittaa suuri.

10 OSALLISTUJIEN KOMMENTTIA MIKÄ VALMENNUKSESSA OLI PARASTA:

 • Omien ajatusten selkeyttäminen
 • Valmentajan positiivinen ja innostava tyyli vetää valmennusta sekä vahva teoreettinen osaaminen takana.
 • Muut osallistujat. Kirjatehtävä. Anekdoottien ja tutkimustulosten runsaus. Ettei ollut yhtä metodia, jota ’paukutettiin’.
 • Ohjaus oivalluksiin, työkalut.
 • Ammattimaisuus ja johdonmukaisuus
 • Itseensä tutustuminen. Tämä on yksi parhaista koulutuksista, jossa olen ikinä ollut!
 • Haastavat pohdinnat ja vuoropuhelut.
 • Kouluttajan asenne sekä ideat ja asiantuntemus. Avoin ilmapiiri, lämmin tunnelma. Keskustelut.
 • Se että sai ihan oikeasti luvallista aikaa miettiä oman kehittymisen kannalta tärkeitä juttuja. Pakotti myös työstämään asioita omalla ajalla
 • Selkeä kokonaisuus ja fokus.